Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i TACIS.

Informacje bieżące

Komunikaty
Projekt zakończony.

Przydatne linki:

 

www.ug.gda.pl

www.ku.lt

europa.eu

www1.ukie.gov.pl

www.interreg3a.org

www.efs.gov.pl

 

 

 

 

Projekt "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych" zrealizowany został w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Gdański - Partner wiodący

www.ug.gda.pl

koordynator z ramienia uczelni: Urszula Sajewicz-Radtke - Kierownik Projektu

Uniwersytet w Kłajpedzie - Partner finansowy

www.ku.lt

koordynator z ramienia uczelni: Reda Gedutiene

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Gdański w latach 2007 - 2008 realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i TACIS pt. "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych". Projekt realizowany był we współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie. Produktem projektu jest opracowany na podstawie badań dzieci w wieku szkolnym podręcznik diagnostyczny, zawierających procedury badania i wskazówki diagnostyczne dla specjalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży o specyficznych trudnościach w nauce, zarówno w Polsce jak i na Litwie. Rezultaty działań prowadzonych w ramach projektu zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych", która odbyła się w 7 marca 2008 roku. Podręcznik został wysłany do poradni psychologiczno-pedagogicznych działających na terenie programowania (woj. pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz innych instytucji zatrudniających specjalistów pracujących na rzecz dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

W związku z zakończeniem projektu odpowiedzialność za jego trwałość przekazana została Polskiemu Towarzystwu Dysleksji. Zapraszamy na stronę PTD http://dysleksja.ug.gda.pl

Z wyrazami szacunku

Urszula Sajewicz-Radtke - Kierownik Projektu

 

 

 
 
  © Copyright 2007 Projekt "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych" . All Rights Reserved.